Kurs ADR | Doradca ADR / DGSA / ICAO / IMDG | Kurs UNO - nalewaki | sprawozdanie ADR | kwalifikacja wstępna / szkolenie okresowe
e-mail: ozon@kursadr.pl
KURS ADR / UNO / DORADCA ADR
KURSY ADR:  KURS ADR PODSTAWOWY,  KURS ADR SPECJALISTYCZNY,  KURS DORADCA ADR / DGSA    ==>    SPRAWOZDANIE ADR    ==>    KURS UNO - NALEWAKI    ==>    KONSULATANT - EKSPERT - DORADCA ADR / IMDG / ICAO    ==>    USŁUGI ADR  ==>    SPRAWOZDANIE Z PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH    ==>    SZKOLENIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH:  KWALIFIKACJA WSTĘPNA  SZKOLENIA OKRESOWE
"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa
tel.  603  626  080                e-mail:  ozon@kursadr.plMENU
KURS ADR  |  KURS DORADCA ADR  |  KURS UNO

  Strona główna    STRONA GŁÓWNA


  Terminy kursu / szkolenia    TERMINY KURSU / SZKOLENIA


  Cena kursu / szkolenia    CENA KURSU / SZKOLENIA


  Formularz zgłoszeniowy    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa prowadzi szkolenia:

1. Kursy ADR
   * Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, w tym:
     - kurs ADR podstawowy,
     - kursy ADR specjalistyczne:
       - kurs ADR - przewóz w cysternach,
       - kurs ADR - przewóz materiałów wybuchowych (klasa 1),
       - kurs ADR - przewóz materiałów promieniotwórczych (klasa 7)
.
   * Kurs ADR dla kandydatów na Doradcę ADR (Doradca DGSA).
   * Szkolenie ADR pracowników innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR.
2. Kursy dla kierowców zawodowych
  - kwalifikacja wstępna,
  - szkolenia okresowe.
3. Kursy UNO - nalewaki; napełnianie, opróżnianie zbiorników transportowych.
4. Szkolenia BHP; szkolenia wstępne i okresowe.

"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa wykonuje obowiązki:
- Doradcy ADR (Doradca DGSA),
- Inspektora BHP.

Oferujemy usługi Doradcy ADR /DGSA /IMDG /ICAO:
[ ADR SERWIS | DGSA SERWIS | KONSULTANT ADR | EKSPERT ADR ]
Pozwoli to Państwu sprawować nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych oraz spełnić
wymagania zawarte w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowie ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych).

W ramach obowiązków Doradcy ADR:
- nadzorujemy przewóz towarów niebezpiecznych,
- szkolimy pracowników innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR,
- wykonujemy roczne sprawozdanie ADR z przewozu towarów niebezpiecznych,
- sporządzamy protokoły ze zdarzeń (dotyczy zdarzeń awaryjnych związanych z przewozem
  towarów niebezpieczych)
.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY   tel.  603  626  080       e-mail:   ozon@kursadr.pl